Sportfysiotherapie

Onze sportfysiotherapeut Ricardo Rey  kan een belangrijke rol spelen bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten of sport als hobby of beroep heeft.

Hij behandelt cliënten die na ziekte of blessures weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

Tevens hebben wij de beschikking over echografie, waarmee we de kwaliteit , vorm en functie van spieren, pezen, kapsels en banden in beeld kunnen brengen en beoordelen.