Kinderfysiotherapie

Paulien Dijcks is kinderfysiotherapeute bij Fysio Serton. Zij is afgestudeerd bij AVANS te Breda als Master Pediatric Physical Therapy.

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen tussen 0 en 19 jaar.

Normaal gesproken ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek (het bewegen) spelenderwijs. Soms verloopt deze ontwikkeling niet spontaan en is er sprake van een vertraagde of afwijkende (motorische) ontwikkeling. Dan kunt u onze hulp inroepen.

Als kinderfysiotherapeut hebben we specifieke kennis van het bewegingsapparaat van kinderen in ontwikkeling en kindgerelateerde aandoeningen, zoals een motorische ontwikkelingsachterstand, een voorkeurshouding, een houdingsafwijking of een neurologische stoornis.

Voordat we starten met de behandeling, observeren en onderzoeken we het kind. Daarna leggen we het behandelplan aan de ouders voor. We geven daarbij ook adviezen en ideeën waar ouders en kinderen thuis mee aan de slag kunnen gaan. Behandelingen kunnen in de praktijk plaats vinden, we kunnen ook bij u op huisbezoek komen.

Soms is het nodig om contact op te nemen met andere behandelaars, zoals een arts, logopedist of ergotherapeut.