Wanneer en hoe

Wanneer en hoe komt men bij deze behandelaar terecht?

Sinds 1 januari 2006 hebben patiënten geen verwijsbriefje meer nodig van de huisarts of medisch specialist voor een bezoek aan de fysiotherapeut. In tegenstelling tot voorheen is een behandeling door een fysiotherapie vrij toegankelijk. Bij fysiotherapie is het onderzoek en de behandeling gericht op het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van de klachten en functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. De therapeut voert eerst een onderzoek uit om vast te stellen wat Uw klachten veroorzaakt.

Na het stellen van een fysiotherapeutische diagnose wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit bewegingstherapie en massage, maar de therapeut kan ook gebruik maken van warmte/koudetherapie, hydrotherapie en elektrotherapie. De behandelingen voor volwassenen boven de 18 jaar worden vergoed door de zorgverzekeraars, voor zover U daarvoor aanvullend bent verzekerd.

Alle zorgverzekeraars hebben fysiotherapie in hun pakket opgenomen. Voor kinderen tot 18 jaar en voor patiënten met een chronische aandoening (volgens de lijst chronische indicaties) worden behandelingen vanuit de basis-
verzekering vergoed (bij chronische aandoeningen vallen de eerste 20 behandelingen in de aanvullende verzekering en de overige behandelingen in de basisverzekering).