Beroepsorganisatie en kwaliteitsbewaking

De erkende Manueel therapeut is geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) is een lidvereniging van het KNGF. De vereniging telt momenteel 2000 leden. De leden zijn verplicht tot het volgen van bij- en nascholing, waarmee men voldoet aan de registratie- en herregistratievoorwaarden. Het register wordt
jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar o.a. alle verwijzers en verzekeraars en is ook te vinden op internet.

In het kader van haar kwaliteitsbeleid heeft de NVMT in samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een Patiëntenadviesraad ingesteld, die in algemene zin de belangen behartigt van de
patiënten van de manuele therapeut.

De leden van de NVMT vallen onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.