Verwijzing en vergoeding

fysio5U kunt overleggen met uw huisarts of specialist of Manuele therapie in uw geval gewenst is. In dat geval kunt u alleen met een gerichte verwijzing door een manueel therapeut worden onderzocht en behandeld. De tarieven zijn wettelijk geregeld.

Bij de meeste ziektekostenverzekeraars zal een vergoeding van de kosten voor het bezoek aan een geregistreerde manueel therapeut, geheel of gedeeltelijk, in het verzekeringspakket zijn opgenomen.